Podgląd

Ośrodek - Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Adres siedziby ośrodka
Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakres działalności ośrodka