Podgląd

Ośrodek - CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański

Adres siedziby ośrodka
Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem
NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności "Genesis"
Zakres działalności ośrodka