Podgląd

Ośrodek - OVUM Rozrodczość i Andrologia sp. z o.o.

Adres siedziby ośrodka
Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem
Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM
Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM [Kod resortowy: 02]
Zakres działalności ośrodka