Podgląd

Ośrodek - Polak s.c.

Adres siedziby ośrodka
Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "POLAK" S.C.
Zakres działalności ośrodka