Podgląd

Bank - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres siedziby ośrodka lub banku
Adres miejsca, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem
Zakres działalności banku